Ženský kruh

Setkávání k posílení vědomí zralého ženství v kruhu žen.

Vedení ženského kruhu přizpůsobuji momentálním potřebám a přáním účastnic. Mám v nabídce celou řadu technik a mnoho energetických praktik pro ženy.

Máte-li zájem o provázení ve vašem kruhu žen, ozvěte se mi. S radostí spolu utvoříme Kruh na míru. Bude mi ctí a potěšením.

Posláním každé ženy je vnášet lásku a krásu do světa.
Všude, kam vejde, do všeho, čeho se dotkne...


Nedá se toho "dosáhnout děláním",
protože je to skvělá, ale mužská strategie.
Ženství je o něčem jiném.
Ženství je o stavu Bytí...
Bytí zdrojem lásky...
Bytí Vesmírem...
Bytí projevením všech živlů,
všech archetypů, všech svých darů...
Ženství je o plnokvětosti...
O proměnlivosti...
O lehkostí bytí...
O plynutí životem...
O stavu naplnění ze svého nitra...


Aktuální termín a místo setkání:

...bude doplněno